Den første eiendommen kjøpte
brødrene av Torgeir Røyert.
Etter at Tariq Mahmood og
brødrene Nasir og Sajid hadde
drevet bilvirksomhet på
Ensjø noen år, kom det en
mann inn døren og presenterte
seg som Torgeir Røyert.

«Han fortalte at han hadde
kjøpt eiendommen hvor vi var
leietakere. Jeg følte meg usikker
på hvor lenge vi fikk fortsette
å leie, derfor spurte jeg om han
ville selge eiendommen.
Jeg fikk til svar at alt er til salgs
hvis prisen er riktig.»
Tariq Mahmood.

Mahmood-brødrene kom til
Norge på 1970-tallet. De kom
fra fattige kår i Pakistan og
livnærte seg i begynnelsen med
vaskejobber. Etter hvert begynte
de i det små med private bilsalg.
De kjøpte en bil, fikset litt på den,
og solgte videre med grei
fortjeneste.

Når de hadde gjentatt dette
et ukjent antall ganger, startet de
firma og gjorde levebrød av det.
De kjøpte den første eiendommen
i 1993, og etterpå ble det noen
småkjøp her og der.

I 2001/2002 begynte de
å satse på eiendom for alvor, og i
dag er dette blitt en viktig del av
brødrenes virksomhet.