Vi har flere lokaler
til utleie. Vårt mål er å
veilede deg i riktig
retning på leiemarkedet.
Kontakt oss i dag for
mer informasjon.

Grønland 12

Romsås Handel

Tøyengata 27

Tøyengata 29

Motzfeldstgate 7

Huitfeldts gate 25

Myrvangveien 23

Gladengveien 16

Grønland 14

Fredensborgveien

Tvetenveien 185

Sannergata 30

Kloppaveien 18

Motzfeldtsgate 5

Sophie Radichs Vei

Breigata 12-20

Rosteds gate 5

Enebakkveien 439

Skårersletta 78

Ulsholtveien 9

Kloppaveien 16

Rosteds gate 5

Gamleveien 5

Konowsgate 77